International speaker

Dr. Thomas Santarius

Consultant Neurosurgeon

University of Cambridge, United Kingdom

Our Speakers

Dr. Abhay Kumar

Dr. Anil Patil

Dr. Anil Karapurkar

Dr. Amol Degaonkar

Dr. Ashish Mehta

Dr. Ashok Hande

Dr. Atul Goel

Dr. Audumbar Netalkar

Dr. Basant Misra

Dr. Batuk Diyora

Dr. Chandrashekhar Deopujari

Dr. Chandan Mohanty

Dr. Dattaprasanna Katikar

Dr. Dattatraya Muzumdar

Dr. Deepak Palande

Dr. Deepu Banerji

Dr. Harshad Parekh

Dr. Keki Turel

Dr. Kishor Choudhari

Dr. Naresh Biyani

Dr. Nitin Dange

Dr. Paresh Doshi

Dr. Ponraj S

Dr. Premanand Ramani

Dr. Santosh Lad

Dr. Shayam Bambhulkar

Dr. Sudhir Ambekar

Dr. Suneel Shah

Dr. Suresh Sankhala

Dr. Sushil Patkar

Dr. Trimurti Nadkarni

Dr. Uday Andar

Dr. Vernon Velho

Dr. Vinay Jindal